Po zakupie

Konserwacja kominka

Aby upewnić się, że kominek nie zagraża naszemu zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet życiu, należy raz do roku sprawdzić jego stan techniczny. W większości przypadków sprawa sprowadza się do sprawdzenia szczelności samego wkładu, szczelności połączeń oraz drożności przewodu kominowego. O ile w pierwszym przypadku można sobie samemu doskonale poradzić, to w sprawie komina lepiej o pomoc poprosić fachowca - kominiarza.

Prawidłowa eksploatacja

Podstawową rzeczą w zachowaniu bezpieczeństwa podczas eksploatacji kominka jest używanie go zgodnie z jego przeznaczeniem. Kominek nie służy do spalania śmieci, odpadków czy pozostałości po remoncie. Do jego rozpalania stosować można TYLKO rozpałki przeznaczone do tego celu. Niedopuszczalne jest rozpalanie jakąkolwiek inną substancją, typu benzyna lub rozpuszczalnik oraz palenie trocinami lub nasączonym chemikaliami drewnem (np. klepki z parkietu). Niedostosowanie się do niniejszych zaleceń może spowodować uszkodzenie wkładu kominkowego (gwarancja nie obejmuje tego typu napraw) lub nawet utratę zdrowia bądź życia.

Właściwy dobór drewna

Aby uzyskać zadowalające efekty grzewcze kominka, trzeba stosować odpowiedniej jakości drewno. Należy pamiętać, iż drewno z drzew liściastych (dąb, buk, grab) posiada lepsze wartości opałowe niż drewno z drzew iglastych (świerk, sosna, jodła) oraz w dużo mniejszym stopniu brudzi szybę, wnętrze wkładu, a także przewód kominowy.
Bardzo ważnym czynnikiem w doborze drewna jest również jego wilgotność. Z jednego kilograma suchego drewna, o wilgotności nie przekraczającej 20%, otrzymamy 4 kilowaty energii, w przypadku gdy jego wilgotność wynosi 50%, już tylko 2 kilowaty. Tak więc, nawet bardzo dobrej jakości, wkład bez odpowiedniego drewna, może nie spełnić pokładanych w nim oczekiwań.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Produkty TiM Kominki spełniają wszelkie normy oraz atesty i aprobaty techniczne. Użytkowane we wskazany i właściwy sposób są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia. Każdy nasz kominek jest objęty gwarancją, która zapewnia bezpłatną naprawę, czy też wymianę części, w okresie gwarancyjnym.

Zapewniamy także serwis pogwarancyjny, który obejmuje odpłatną wymianę, naprawę części eksploatacyjnych, które zużywają się z biegiem czasu, a także naprawę uszkodzonych części "trwałych" kominka.

Wszelkie pytania dotyczące serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego prosimy kierować na adres serwis@timkominki.com.pl lub do naszego najbliższego punktu sprzedaży.