Kominy

Słów kilka o kominach

Kominy służą do odprowadzania produktów spalania powstających podczas ogrzewania budynku. Można je podzielić ze względu na materiał, z którego zostały wykonane na:

 • murowane,
 • betonowe,
 • stalowe,
 • ceramiczne,

lub ze względu na lokalizację w budynku na:

 • zewnętrzne – dostawione do ściany zewnętrznej lub wolno stojące,
 • wewnętrzne – umieszczone najczęściej w wewnętrznych ścianach budynku.

Właściwy przekrój i wysokość komina

Właściwy przekrój i wysokość komina jest uzależniony od wielu czynników, np. wydajności i mocy wkładu, wysokości efektywnej komina, rodzaju ocieplenia itd.

Zakłada się że:

 • dla kominów okrągłych – jest to min. 255 cm2 - rura śr. 18 cm lub większa, najczęściej wystarczająca jest rura o śr. 20 cm.
 • dla kominów o przekroju kwadratowym lub prostokątnym – min. 325 cm2 (np. 18 x 18, 28 x 14 lub 20 x 20 cm), najlepiej o kształcie zbliżonym do kwadratu.

Przewód kominowy

Przewód kominowy musi być prowadzony pionowo. Dopuszczalne odchylenie od pionu to 30 stopni (w wyjątkowych przypadkach do 45 stopni), na odcinku nie dłuższym niż 2 m.

Do jednego przewodu spalinowego można podłączyć tylko jedno urządzenie grzewcze.

Efektywna wysokość komina powinna wynosić co najmniej 4 m.  Przewód kominowy musi być tak wykonany aby tworzył odpowiedni ciąg, który umożliwi prawidłowe odprowadzanie spalin. Prawidłowy komin musi być wyprowadzony ponad dach na wysokość zabezpieczającą go przed zakłóceniami ciągu, np. dla dachu o kącie pochylenia połaci <12°, komin musi być wyższy o 0,6 m od poziomu kalenicy, a przy dachu stromym 0,3 m.

W rejonach gdzie występują silne wiatry na szczycie komina umieszcza się specjalistyczne nasadę kominowe, zapobiegające wtłaczaniu dymu z powrotem do komina i zakłóceniom ciągu kominowego.

Nieprawidłowy komin może spowodować:

 • dodatkowe zużycie paliwa,
 • zwiększone osadzanie sadzy na ściankach,
 • niepoprawne działanie systemu Dystrybucji Gorącego Powietrza,
 • zbyt mały ciąg spowoduje cofanie się dymu, a za duży przyspieszy spalanie drewna.

 

W trakcie eksploatacji przewody dymowe muszą być czyszczone przez kominiarza cztery razy w roku.  Pamiętajmy, że tylko komin zainstalowany zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta, gwarantuje sprawne i bezpieczne korzystanie z kominka.
Gwarancją bezpiecznego działania systemu odprowadzenia spalin jest zaprojektowanie i wykonanie go zgodnie z ogólnymi wytycznymi dla kominów i szczegółowymi wymogami dla przewodów i kanałów spalinowych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą kominów firmy TiM Kominy, która jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę, innowacyjnych produktów duńskiej firmy Scancore (kominy betonowe), francuskiej Hild (kominy stalowe) i włoskiej Apros (przyłącza kominowe).