Rodzaje paliw

Drewno

Drewno - jest właściwie jedynym, z powszechnie znanych materiałów, w pełni odtwarzalnych przez przyrodę. Jego masy przybywa bez żadnych ujemnych skutków dla środowiska i człowieka. Wydzielający się przy spalaniu drzewa CO, jest mniej groźny niż związki siarki powstające przy spalaniu węgla. Idealne drzewo do palenia w kominku to takie, które jest minimum 2 lata leżakowane, w przewiewnym i suchym miejscu. Po tym okresie posiada ok. 10% wilgotności i najwyższą kaloryczność. Jeżeli chodzi o rodzaj, to najlepsze są przede wszystkim drzewa liściaste, gdyż nie posiadają żywicy, która podczas palenia wytwarza substancje smoliste. Najlepszymi gatunkami drzew do palenia w kominku są: grab, buk, dąb i brzoza.

Pellety

Pellety – produkowane są z odpadów powstających przy obróbce drewna. Dzięki optymalnemu procesowi spalania we wkładach grzewczych, poziom szkodliwości CO2, jest taki sam, jak przy naturalnym butwieniu drewna. Podczas spalania nie uwalnia się siarka, a powstały popiół może być wykorzystany jako nawóz. Produkt jest praktycznie wolny od pyłów (poziom 0,3%) i nie zawiera substancji toksycznych. Ich moc energetyczna wynosi 19,5 MJ/kg, ciężar właściwy 1200 kg/m3, zawartość popiołu <0,7%, wilgotność 8%.
Pellety maja formę cylindrycznego granulatu, posiadają średnicę poniżej 25 mm. W skład granulatu wchodzą trociny, wióry, ścinki, kora drzew, i inne odpadki obróbki drzew. Nie zawierają żadnych substancji typu kleje, lakiery, a substancją wiążącą jest naturalne lepiszcze. Wartość opałowa pelletów wynosi około 4,5 tys. kilokalorii z 1 kilograma. Ocenia się, że w celu ogrzania domu jednorodzinnego średniej wielkości w sezonie zimowym, wystarczy 4 do 5 ton tego paliwa.

Brykiet

Brykiet – jest uzupełnieniem oferty przyjaznych środowisku nośników energii. Wyróżnia się ekstremalnym stopniem wysuszenia i trzykrotnie wyższą gęstością niż drewno twarde. Podstawowym surowcem do produkcji brykietów są trociny tarczane. Proces brykietowania ma na celu zagęszczenie i zmniejszenie objętości trocin. Pod działaniem wysokiego ciśnienia i temperatury wydziela się lignina, która po obniżeniu temperatury zastyga i spaja surowiec w formie brykietów. Mają one najczęściej kształt prostopadłościanu lub cylindra. Te drugie posiadają średnicę powyżej 25 mm, wilgotność 10%, zawartość popiołu <0,7%, ciężar właściwy 1200 kg/m3 i wartość energetyczną 19 MJ/kg.
Walory brykietu to: znacząco wyższa wartość grzewcza, w porównaniu do tej samej ilości drewna, dokładne dozowanie, bezpieczeństwo i wygoda podczas palenia, ładne tworzenie się płomienia, przy równomiernym przebiegu temperatury, z żarem utrzymującym się do 5 godz. oraz minimalna ilość popiołu, którą można wykorzystać jako nawóz.

Gaz ziemny

Gaz ziemny – jest kolejnym paliwem, które można wykorzystać do wkładów grzewczych. Charakteryzuje się nieporównywalnie mniejszą zawartością zanieczyszczeń niż węgiel kamienny. Spalanie gazu ziemnego pozwala na prawie całkowite wyeliminowanie emisji SO2, pyłów i węglowodorów aromatycznych. Przy stosowaniu palników o odpowiedniej konstrukcji, które posiadają wkłady grzewcze proponowane przez firmę TiM Kominki, można znacznie obniżyć emisję tlenku azotu, tlenku węgla i CO2. Walory gazu ziemnego to łatwość i wygoda transportu (rurociąg), łatwość sterowania i automatyzacji procesu spalania oraz, co chyba najważniejsze, możliwość osiągnięcia wyższych wskaźników sprawności energetycznej, w porównaniu z urządzeniami zasilanymi innymi paliwami.

Można także stosować gaz w butlach propan – butan. Jest on produktem pochodzenia naturalnego, pozyskiwanym ze złóż ropy naftowej i gazu, w momencie ich wydobycia. Powstaje także podczas rafinacji ropy, jako produkt dodatkowy w postaci skroplonej. Gaz uważny jest ogólnie za paliwo tanie i ekologiczne. Cechy te można również przypisać gazowi płynnemu.

Węgiel kamienny

Węgiel kamienny – w naszym kraju wciąż najbardziej popularne i dostępne paliwo. Również można go stosować we wkładach grzewczych TiM Kominki, gdyż niektóre modele są dostosowane do palenia w nich węglem i drewnem. Węgiel jest wysokokaloryczny, przez co długo utrzymuje wysoką temperaturę Paląc się we wkładzie grzewczym, daje tylko żar. Temperatura palącego (żarzącego) się węgla jest o wiele wyższa, niż palącego się drewna, a spalanie odbywa się w specjalnych rusztach, w kształcie stożka, które ustawia się wewnątrz wkładu grzewczego. Jedna tona węgla odpowiada energetycznie 2 tonom suchej biomasy (drewna).